Meram Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Meram Ziraat Odası > Tarihçe

Tarihçe

MERAM ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

ODA TARİHÇESİ:

Ziraat Odaları 6 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sayılı kanunla kurulmuş Türkiye Ziraat Odaları Birliği 1963 yılında teşkilatlanmış ve daha sonra Konya'da Ziraat Odası 1967 yılında Konya Ziraat Odası Başkanlığı olarak teşkilatlanmıştır. Konya'nın 1987 yılında Büyükşehir statüsünü kazanmasından sonra mevcut Konya Ziraat Odası Başkanlığı idari olarak üçe bölünmüş merkez ilçelerde ayrı ayrı Meram, Karatay ve Selçuklu Ziraat Odası Başkanlıkları olarak teşkilatlanmışlardır. Bu doğrultuda Meram Ziraat Odası Başkanlığı Mayıs 1989 yılından beri Meram ilçesinde faaliyetini sürdürmektedir.
 

ODA BAŞKANLIĞININ FAALİYET ALANI:

Ziraat Odaları kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek çiftçinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak çiftçilik mesleğinin genel menfaatlare uygun olarak gelişmesini sağlamak çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde çiftçinin temsil kuruluşu olan meslek kuruluşudur. Meram Ziraat Odası Başkanlığıda kanunda yazılı bu çerçeve doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

1-Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamakta gerekli inceleme indeks ve istatistiki çalışmaları yapmakta ilgililere bilgi ve kayıtları vermektedir.

2-Kamu ve özel kurum kuruluşlara tarımın gelişmesi için yapılabilecekler hakkında önerilerde bulunmakta bu kurumlarla işbirliği içerisinde bulunmaktadır.Genel Merkezin verdiği yetki ile Konyada İl Ziraat Odası Başkanlığı görevinide üstlenmesi neticesinde İl ve ilçemizde tarımla ilgili kurulan komisyonlara temsilci vermektedir.

3-Tarımın gelişmesi ve tarım sektörünün refah seviyesinin yükselmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi veya yeni mevzuat oluşturulmasında üst Birliğe önerilerde bulunmaktadır.

4-Tarım ve bölgemiz kesiminin kalkınması için eğitim yayım ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır.

5-Çiftçi kayıtlarını tutmakta çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemekte her türlü tarımsal desteğe ilişkin bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermektedir. Bölgemizde yetişen sebze ve meyvenin başka il ve ilçelere sevkini sağlamaktadır.

6-Çiftçinin kendisinin temin etmede zorlandığı gübre tohum ilaç vb. Tarımsal girdilerde temini noktasında çiftçiye yardımcı olmaktadır.

7-Yurtiçi ve yurtdışı fuar ve çeşitli organizasyonlara katılmakta gelişen teknoloji ve yenilikler hakkında çiftçiyi bilgilendirmektedir.

 

ODA BAŞKANLIĞININ GELECEKTE YAPMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ FAALİYETLERİ:

1- Yukarıda sayılan kanun ve mevzuat çerçevesindeki görevlerini etkin şekilde sürdürmeye devam etmek

2-Bünyesinde bulundurduğu sigortacılık faaliyetini geliştirerek tarım sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak.

3-Bölgemizin bir kısmında şu anda İl Özel İdaresi İl Tarım Müdürlüğü ve Üniversitenin katkıları ile yürütmekte olduğumuz organik tarım projelerini yaygınlaştırmak bölgemizin parçalı küçük arazilerde tarım yapan dağlık bölgelerini organik tarım bölgesi haline gelmesine çalışmak.

4- İyi tarım uygulamalarını geliştirmek bölgemiz çiftçisinin iyi tarım yapmasını sağlamak.

5- AB hibe proğramlarından gerek kurum olarak gerekse bölge çiftçilerinin en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak.

6-IOWA Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliği içerisinde devam eden diyaloglarımızın sürdürülerek bölgemiz çiftçisine eğitim projeleri düzenlemek.

7-Meram Ziraat Odası Başkanlığı olarak tarım ve tarım sektörü ile ilgili sorun ve önerilerimizi her platformda dile getirmek sivil toplum kuruluşu olarak Ziraat Odalarının kamuoyu etkinliğini artırmak.

 

MERAM ZİRAAT ODASINDA GÖREV YAPAN BAŞKANLAR:

20.05.1989 Mustafa Keleşoğlu ( 3 yıl)

17.02.1992 Süleyman Savcı ( 7 yıl)

05.02.1999 Mustafa Hepokur ( 8 yıl)

09.02.2007 Süleyman Savcı ( 2 ay)

23.04.2007 Ali Ataiyibiner (12 yıl)

28.02.2019 Murat Yağız  ………..